Château Corbiac Pécharmant : een buitengewone continuïteit

De bodem in een bijzondere streek

De heuvel van Pécharmant worden gekenmerkt door een bodem die is ontstaan uit geologische formaties uit het Tertiair en Kwartair en die bekend staat onder de naam “zand en klei uit de Périgord”.

In geologische termen betekent dit dat deze zeer complexe continentale detritale formatie de siderolitische afzettingen min of meer heeft bewerkt en geërodeerd. De kalksteen die vanaf het Eoceen aan de oppervlakte kwam, onderging namelijk een ingrijpende verandering, die leidde tot de vorming van een lapiaz, een oppervlak bestaande uit oppervlakkige kloven als gevolg van afspoeling van de kalksteen, vervolgens dichtgeslibd met decarbonatieresiduen (klei), maar vooral stukjes vuursteen verrijkt met min of meer ijzerhoudende alluviale afzettingen uit het Centraal Massief, fluviale afzettingen met een zeer heterogene aanwezigheid.

Zo komen op de helling van Pécharmant verschillende kleisoorten voor, gemengd met zandsteen en stukjes vuursteen, met gele, rode en in Corbiac zelfs blauwachtige leemlenzen (de blauwe lijn geeft de grenzen van het domein aan). Vaak zijn er kwartskiezels vermengd met deze klei. Bovendien zijn deze detritische formaties bedekt met slib van recentere oorsprong, deels uit het Eoceen.

Dit hoogterras (oud-Pleistoceen), gelegen in Corbiac, boven op de heuvel van Pécharmant, op een hoogte tussen 110 en 130 meter, heeft een oppervlakte van grove robijnkleurige kiezels en grind, vermengd met een slibachtige leemtextuur, en een ondergrond van bruin kleizand met kiezels en grijsachtige klei, die in de streek “tran” wordt genoemd.

De wijngaard van Corbiac (witte lijn) is aangeplant op een hydromorfe uitgeloogde bodem, met veel smectietachtige klei die onder invloed van water flink zwelt. Bij uitdroging krimpt deze klei en ontstaan er krimpscheuren waarin wortels kunnen doordringen om op meer dan 2 meter diepte, in de “tran”, vocht te vinden.

Bovendien heeft de faculteit Oenologie van de Universiteit van Bordeaux vastgesteld dat de druiven die worden verbouwd op deze klei- en leemgronden hogere concentraties anthocyanen en tanninen vertonen dan de druiven die worden verbouwd op de kiezelzandgronden voor de rest van de Pécharmant-appellation.

Een wijnbouw gericht op overrijpheid: coctum en percoctum

De wijngaard van Corbiac is uitzonderlijk besneeuwd, maar vooral aangeplant op de zuidflank van de heuvel van Pécharmant. Vandaag de dag bestaat deze uit de druivenrassen Merlot (60%), Cabernet Franc (15%), Cabernet Sauvignon (15%) en Malbec (10%). De wijngaard van Corbiac is uitzonderlijk besneeuwd, maar vooral aangeplant op de zuidflank van de heuvel van Pécharmant. Vandaag de dag bestaat deze uit de druivenrassen Merlot (60%), Cabernet Franc (15%), Cabernet Sauvignon (15%) en Malbec (10%). De vroegere Fer druif, die aan de oorsprong van de Carmenets ligt, heeft dus plaatsgemaakt voor de fijnere varianten uit zijn familie; terwijl de Malbec, met zijn kruidige accenten, als een neef uit vervlogen tijden wordt beschouwd.

In Corbiac is de overheersende Merlot een waardevolle troef voor de fruitigheid en de dominantie ervan bevestigt een van de typische kenmerken van de Pécharmant streek, namelijk de uitstekende gezondheid van de druiven dankzij de natuurlijke ventilatie van de wijngaard die op de top van de heuvel ligt en ondersteund door een teelt op met gras begroeide percelen.

Het is bovendien geweten dat bodems die vatbaar zijn voor botrytis vooral geschikt zijn voor Cabernets, die niet erg vatbaar zijn voor deze ziekte, maar die later rijpen en een wrangere smaak hebben. De rijpheid van de druiven is immers essentieel voor de productie van rode wijnen van hoge kwaliteit.

De oud-Romeinse landbouwdeskundigen pleitten al voor late oogsten. Cato de Oudere wees er anderhalve eeuw voor Christus in zijn werk De re rustica op dat “om goede wijn te maken, de druiven rijp (coctum) en zelfs gekonfijt (percoctum) moeten worden geplukt“.

Dit principe vormt de leidraad voor onze conventionele methode, gedragen door de bevoorrechte ligging van onze wijngaard, om de Merlots, Cabernets en Malbecs tot hun optimale rijpheid te brengen en vervolgens volledig autonoom te oogsten met onze oogstmachine.

Vanaf dan zijn de voorwaarden voor extractie vervuld en kan de traditionele vinificatie met een extractiefase vóór de gisting, een alcoholische gistingsfase met delestages en een nagistingsfase onder de draf plaatsvinden in een inerte omgeving, in combinatie met een temperatuurregeling door koud water en warme luchtstroom onderin de kuipen, dit alles vóór het rijpingsproces.

Een zelfstandige exploitatie

In 1968 nam Bruno (†), de zestiende generatie in Corbiac, na zijn opleiding tot landbouwingenieur, het hele domein over van zijn vader.

Wijnbouw en schapenteelt waren de twee oorspronkelijke activiteiten van het domein; vanaf 1981 werd, buiten het coöperatieve model om, de wijnkelder volledig gemoderniseerd voor een zelfstandige exploitatie van de wijngaard. Sindsdien worden zowel houten wijnvaten als inox kuipen gebruikt voor de rijping van de verschillende Pécharmant wijnen, afkomstig van de 18 hectaren wijngaarden die momenteel worden omgezet naar een bezettingsgraad van 5.000 wijnstokken/ha, met behoud van de vier traditionele druivenrassen, zoals vermeld in het INAO-besluit van 12 maart 1946 betreffende de erkenning van de AOC Pécharmant.

Zijn echtgenote Thérèse neemt ook actief deel aan alle activiteiten van het domein en houdt zich vooral bezig met de commercialisering, zowel bij de talrijke particuliere klanten die naar Corbiac komen of bestellingen doorgeven, als bij de buitenlandse partners die Château Corbiac Pécharmant heeft weten te veroveren.

Tezelfdertijd wordt geleidelijk de overgang gemaakt naar de volgende generatie, vertegenwoordigd door hun zoon Antoine, met het oog op de voortzetting van wat hun voorouders in de loop der jaren hebben opgebouwd in dit deel van de Périgord Pourpre.

De verwachtingen van de liefhebbers overtreffen

Antoine, zeventiende generatie, gediplomeerd in economische wetenschappen en postgraduaat in economische intelligentie, werkte enkele jaren in het buitenland in de verkoop van wijnen en sterke dranken en vervolgens in de sector van de nieuwe IT. Momenteel concentreert hij zich op het ontwikkelen van de wijnbouwactiviteiten van zijn familie en op een directe, onafhankelijke en gedurfde commerciële aanpak.

Al in 1997 creëerde hij één van de eerste websites rond wijn, www.corbiac.com, om Château Corbiac een permanente en brede bekendheid te geven. Inmiddels is het een combinatie van een up-to-date informatiebron en een webwinkel voor de verkoop aan particulieren.

Het is zijn uitdaging om de kwalitatieve vakkennis met betrekking tot de streek, verantwoorde wijnbouw en traditionele vinificatie te combineren met deze dynamiek om de verwachtingen van de consument te overtreffen.

Château Corbiac wordt dan de absolute vertegenwoordiger van excellentie in Pécharmant, maar behoudt zijn aantrekkelijkheid en betaalbaarheid.